Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Anh từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Ba trăm ngày giày vò đã khiến anh hiểu ra rằng: Điều gì anh cũng đều làm được, ngoại trừ…quên em.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét