[BST] - Lady Girl 02.01.2019

Thích một người không có giới hạn cũng như không có tiêu chuẩn, chỉ là em muốn bên cạnh người đó cả đời, cùng người đó lên trời xuống đất, toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, toàn tâm toàn ý đem bản thân trao cho đối phương điều đó có nghĩa là tình cảm của em đã đi vào cốt tủy rồi …..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

INSTAGRAM FEED

@trumchandai